Darzalex godkänd för patienter med nydiagnostiserad AL-amyloidos och erhåller även ytterligare indikation vid tidigare behandlat myelom

DARZALEX (daratumumab) subkutan beredning blir den första godkända behandlingen i Europa för patienter med nydiagnostiserad Amyloidos orsakad av lätta immunoglobulinkedjor (AL-amyloidos). Darzalex erhåller även ytterligare indikation vid tidigare behandlat myelom.

Godkännandet av Darzalex i kombination med cyklofosfamid, bortezomib och dexametason (D-VCd) för behandling vid AL amyloidos baseras på fas 3-studien ANDROMEDA som visade signifikant högre komplett hematologisk respons jämfört med enbart VCd.1,2

Darzalex är nu också den första monoklonala anti-CD38 som i subkutan beredningsform är godkänd i kombination med pomalidomid och dexametason vid tidigare behandlad multipelt myelom.1,3

  • Vi är stolta över att ha bidragit till att patienter med denna ovanliga sjukdom nu kan erbjudas en terapi som verkligen är studerad och godkänd just för AL amyloidos, säger Martin Johansson, Medical Lead Janssen Sverige

 

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här

 

Referenser:

  1. Darzalex produktresumé, juni 2021. fass.se
  2. Efstathios, K., & Merlini, G. (2021). Subcutaneous Daratumumab + Bortezomib, Cyclophosphamide, and Dexamethasone (VCd) in Patients With Newly Diagnosed Light Chain (AL) Amyloidosis: Updated Results From the Phase 3 ANDROMEDA Study. ASCO 2021
  3. Dimopoulos, MA et al. APOLLO: Phase 3 Randomized Study of Subcutaneous Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone (D-Pd) Versus Pomalidomide and Dexamethasone (Pd) Alone in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)