Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cervixcancer efter implementering av primär HPV-screening i Region Skåne

I en studie med data från Region Skåne 2017–2020 karaktäriserades screening-historik hos kvinnor diagnostiserade med cervixcancer för att utvärdera screening-programmen, given cancerbehandling och brister i uppföljningen av kvinnor med cervixdysplasi.

Studien, som publicerats i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica visade att 39% av fallen av cervixcancer hittades genom screening-programmen och att sex av tio kvinnor diagnostiserades via symtom. Den mest kostandseffektiva interventionen för att förhindra cervixcancer var HPV-vaccination och regelbundet deltagande i screening-programmet.

Läs originalartikeln i Acta Obstet Gynecol Scand här.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi