Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får avgörande kvalitetsstämpel


Sahlgrenska Cancer Center har ackrediterats som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres. Fotograf/Källa: SU

Sahlgrenska Cancer Center tar plats bland de främsta cancersjukhusen i Europa. I veckan godkändes ansökan om att bli ett Comprehensive Cancer Centre. – Det här bekräftar vår placering i forskningens och vårdens absoluta framkant, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska Cancer Center bildades i mars 2020 för att samordna vård och forskning inom cancerområdet. Sedan dess har organisationen tagit en rad viktiga kliv framåt, vilket nu bekräftas av Organisation of European Cancer Institutes (OECI), som nu har beslutat att ackreditera Sahlgrenska Cancer Center som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres.

– En sådan här ackreditering är ett kvitto på att Sahlgrenska Cancer Center lever upp till högt ställda krav på hur vård och forskning inom cancerområdet organiseras. Det är också ett kvitto på att vi kan erbjuda våra patienter vård av god kvalitet, säger Claes Jönsson, områdeschef och ordförande i SCC:s ledningsråd.

Cancerforskningen sker i nära samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, där Agneta Holmäng är dekan.

– Under ackrediteringsprocessen har vi fått bekräftat att det vid Sahlgrenska akademin bedrivs cancerforskning på högsta internationella nivå. Sahlgrenska Cancer Center stärker vår translationella cancerforskning, där viktig grundforskning samverkar med klinisk och vårdvetenskaplig forskning, och innebär att forskningsresultat snabbare kan komma vården till nytta, säger Agneta Holmäng.

Ingrid Kössler, medlem i SCC:s patientråd, tycker att ackrediteringsarbetet har varit en viktig resa för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Våra erfarenheter som patienter har använts för att se till att hela vårdkedjan håller högsta kvalitet, från besked till rehabilitering. Ackrediteringen betyder att vi som patienter kan känna oss säkra på att vi får bästa möjliga vård.

SCC:s ackreditering innebär att Sverige i dag har tre ackrediterade cancersjukhus.

– Det är ett erkännande av den svenska cancervården och forskningen, och ett viktigt besked för de patienter vi finns till för, säger Claes Jönsson.

I förra veckan tog sjukhusledningen beslut om att ytterligare förstärka det viktiga och alltmer strukturerade samarbetet inom cancerområdet. SCC kommer att få en särskild centrumföreståndare med en deltidsstab.

– Vi behöver skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna fortsätta leverera på högsta nivå, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

 

FAKTA: Krav för att bli ackrediterad

OECI:S ackrediteringsprogram för Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling