Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerforskare på Akademiska tilldelas innovationspris

Peter Nygren och Rolf Larsson, båda läkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, har tilldelats årets innovationspris Hjärnäpplet från Uppsala universitet. De får priset för att under lång tid ha arbetat med hela kedjan från grundforskning till innovation och bättre cancerbehandling för patienter.

Rolf Larsson, överläkare vid avdelningen för klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset och professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

– Vi är glada och tacksamma för att vår translationella forskningslinje, från molekyl till människa, uppmärksammas med detta pris. Vi har tidigt satsat på att använda storskaliga cellbaserade metoder och olika modellsystem för att hitta och karaktärisera möjliga nya cancerläkemedel i syfte att till slut kunna undersöka deras effekt i patienter”, säger Rolf Larsson, överläkare vid avdelningen för klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset och professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Han och Peter Nygren har ett mångårigt, nära forskningssamarbete inriktat mot på precisionsmedicinsk cancerbehandling och utveckling av nya cancerläkemedel.

Peter Nygren, överläkare vid sektionen för onkologi, blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, och professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

– Steget från upptäckter i laboratoriet till kliniska studier på patienter är långt och svårt med stor risk för misslyckanden och det kräver både stort finansiellt stöd och hjälp med genomförandet. Vad gäller det senare har vi haft stor nytta av Uppsala Clinical Research Center (UCR) och blod och tumörsjukdomars lokala organisation för kliniska prövningar, den kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE), säger Peter Nygren, överläkare vid sektionen för onkologi, blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, och professor vid institutionen för im­munologi, genetik och patologi, Uppsala uni­versitet.

Innovationspriset delas även med docent Joachim Gullbo, som varit en nyckelperson bakom de upptäckter som nu uppmärksammas. Han är numera verksam i USA, men var tidigare läkare och verksamhetschef vid onkologkliniken, Akademiska sjukhuset. Joachim Gullbo är specialistläkare i både klinisk farmakologi och onkologi och bedriver fortfarande forskning vid institutionen för medicinska vetenskaper i samarbete med Rolf Larsson och Peter Nygren

Motiveringen till årets innovationspris lyder:

”Årets innovationspris Hjärnäpplet går till tre forskare som tillsammans och under lång tid arbetat med hela kedjan från grundforskning till innovation och bättre cancerbehandling för patienter.”

Med innovation avses i detta fall den av OECD fastställda så kallade Oslodefinitionen: An ‘innovation’ is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen