Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfondens forskningsnämnd får ny ordförande

Professor Malin Sund, vid Umeå universitet, efterträder professor Klas Kärre, som ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. Valet av ny ordförande skedde på Cancerfondens huvudmannamöte som hölls onsdagen den 24 maj.

Malin Sund är ny ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Sanna Percivall.

– Att efterträda Klas – en cancerforskare med internationell stjärnglans – är självklart en stor ära, men också förknippat med stort ansvar. Jag ser mycket fram emot att få medverka till att fortsätta utveckla forskningsnämndens viktiga arbete, säger Malin Sund.

Cancerfondens forskningsnämnd har till uppgift att bedöma alla de ansökningar om forskningsanslag som kommer in och därefter besluta om finansiering av de projekt som anses ha störst chans att nå framgångsrika resultat.

Under 2022 delade Cancerfonden ut hela 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning. En kraftig ökning jämfört med föregående års 851 miljoner kronor. Cancerfonden närmar sig nu det långsiktiga målet att dela ut en miljard kronor om året till svensk cancerforskning, för att på så sätt skynda på en utveckling som leder till att färre drabbas, fler botas från sin cancer, eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet.

Eva Hellström Lindberg ingår i valberedningen och har lett arbetet med att hitta en ny ordförande för forskningsnämnden.

– Malin har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och är en högt citerad internationell cancerforskare med bred förankring över hela fältet. Jag är mycket glad att valet till slut föll på henne som ny ordförande, säger Eva Hellström Lindberg.

Malin Sund har disputerat inom molekylärbiologi, är klinisk specialist i kirurgi med fokus på cancerkirurgi och professor i kirurgi vid Umeå universitet och Helsingfors Universitetssjukhus. Hon är också överläkare i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus och har bland annat forskat på cancer i bukspottskörteln.

Avgående professor Klas Kärre är sedan 1994 professor i molekylär immunologi vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi vid Karolinska Institutet. Han bedriver forskning inom grundläggande och tillämpad immunologi med inriktning mot transplantation och cancer.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre