Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre

Om färre ska dö måste fler screenas för cancer. Trots att de flesta vet om att cancerscreening räddar liv så är det många som inte går på sin screening. I Södertälje kommun uteblir mer än hälften av kvinnorna från sin screening för livmoderhalscancer vilket är det lägsta deltagandet i Region Stockholm.

Mammografibesök. Foto: Edis Potori, Cancerfonden.

Utvecklingen på cancerområdet är både hoppfull och oroande på samma gång. Allt fler diagnostiseras med cancer, och dödligheten inom många cancerdiagnoser fortsätter att minska. Men möjligheten för att upptäcka och överleva cancer ser olika ut beroende på vart i Sverige man bor. Därför träffar nu Cancerfonden politiker i Region Stockholm för att prata om vad som kan göras för att få fler att gå på sin cancerscreening.

– Syftet med dagens möte är att prata om de skillnader som finns i deltagandet och se vad som kan göras för att öka det. Att jämlikheten är en utmaning är förstås något som Stockholms regionpolitiker är väl medvetna om och vi hoppas på att kunna vara en stöttande part till politikerna, säger Fanette Caudron, intressepolitisk expert på Cancerfonden

Vallentuna kommun bäst – har högst deltagande i screening för livmoderhalscancer 

Vallentuna kommun har högst deltagande i screeningprogrammet för livmoderhalscancer med ett deltagande på 68 procent. I Södertälje kommun är deltagandet som lägst med 48 procent. I Stockholm som helhet ligger deltagandet i screeningprogrammet för livmoderhalscancer på 58 procent vilket kan jämföras med rikssnittet på 71 procent.

När det kommer till screening för bröstcancer, så kallad mammografi så erbjuder alla regioner avgiftsfri screening till kvinnor mellan 40 och 74 år. Högst deltagande har Nykvarn kommun med 76 procent. Lägst deltagande har Botkyrka kommun med 64 procent. I Region Stockholm deltar 71 procent i screening för bröstcancer vilket kan jämföras med 81 procent nationellt, enligt Cancerfondsrapporten 2021.

– Snittet över mammografideltagandet i Stockholmsregionen är under det nationella genomsnittet och vi vet att det finns geografiska skillnader i deltagande bland kommunerna. En del av dessa skillnader i deltagande har naturliga förklaringar. Men det finns också omotiverade skillnader som ofta beror på var man bor, vilken utbildning och vilken inkomst man har. Det kan vi inte nöja oss med och här spelar regionen en viktig roll, säger Fanette Caudron, intressepolitisk expert på Cancerfonden.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

”Sjung tillsammans mot cancer” samlade in 92 miljoner kronor till cancerforskning