Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfonden: oroande stor nedgång i antal upptäckta cancerfall

3 401 färre personer diagnosticerades med cancer 2020 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Cancerregistret som presenteras idag. Det är första gången antalet cancerfall minskar sedan 2016, då en knapp nedgång noterades. Men minskningen oroar och beror sannolikt på underdiagnostisering till följd av coronapandemin och inte att färre drabbats av cancer, varnar Cancerfonden.  

2019 diagnosticerades 65 956 personer med cancer. Förra året hade siffran minskat till 62 555. Antalet diagnostiserade med de vanligaste cancerformerna – prostatacancer och bröstcancer – har tydligt minskat under året. Andel män som fått prostatacancer har minskat med hela 17 procent och andel kvinnor med bröstcancer har minskat med 6 procent jämfört med genomsnittet de tidigare tre åren. Det framkommer i ny statistik från Socialstyrelsens cancerregister som Cancerfonden presenterar idag.

– Vi hade förväntat oss en nedgång i antal upptäckta cancerfall och har aktivt drivit frågan om faran med oupptäckta cancerfall under pandemin. Nu får vi svart på vitt att färre personer diagnostiserades med cancer förra året. Det beror sannolikt inte på att färre personer drabbats av cancer, utan att oförsvarbart många går runt med cancer utan att veta om det. Det är mycket oroande, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Under pandemin har flera aktörer slagit larm om att det sannolikt diagnostiserats färre cancerfall än normalt. Det beror främst på att personer undvikit att söka vård för att inte belasta sjukvården i onödan eller inte velat söka i rädsla för covidsmitta, men också på att olika screeningprogram har pausats eller förändrats.

– Har man symtom som inte går över är det viktigt att söka vård. Parallellt är det av största vikt för landets vårdgivare att intensifiera arbetet med att komma ikapp i de screeningprogram som varit pausade. Att cancer upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt är viktigt eftersom möjligheterna att helt bota sjukdomen då är störst, säger Ulrika Årehed Kågström.

Antal diagnosticerade cancerfall 2012–2020 (avrundade 500-tal) 

2020: 62 500 personer

2019: 66 000 personer

2018: 63 000 personer

2017: 61 000 personer

2016: 60 000 personer

2015: 61 000 personer

2014: 60 500 personer

2013: 58 000 personer

2012: 54 500 personer

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre