Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfonden finansierar 27 nya forskartjänster för 115 miljoner kronor

Cancerfonden har beslutat att finansiera 27 nya forskartjänster för 115 miljoner kronor. En av årets forskare som beviljats anslag ska utveckla en ny målsökande strålbehandling mot en allvarlig form av sköldkörtelcancer.


Klas Kärre (foto: Malin Norlén)

  – Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant inom sitt forskningsområde och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för forskarna att bedriva högkvalitativ forskning, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Anja Mortensen, cancerforskare verksam vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet är en av de forskare som tilldelas anslag i årets specialsatsning på strålterapi. Hon ska utveckla en ny målsökande strålbehandling mot en allvarlig och svårbehandlad form av sköldkörtelcancer. Forskningen går ut på att använda antikroppar som kan söka upp cancercellerna och fastna på dem. Genom att sätta på radioaktiva atomer på antikropparna kommer de att kunna stråla tumören utan att skada friska celler i kroppen.


Anja Mortensen

– Jag hoppas kunna ta detta projekt hela vägen till kliniken och på så sätt ändra förutsättningarna för dessa svårt sjuka patienter. Att kunna förbättra eller förlänga livet för annars dödssjuka cancerpatienter vore en dröm som går i uppfyllelse, säger Anja Mortensen.

Sverige tappar i strålbehandling

Strålbehandling är en mycket viktig del av behandlingen för många cancerpatienter och bidrar till bot och minskad risk för återfall. Men i Sverige har strålbehandlingsforskningen släpat efter. Detta beror delvis på personalbrist inom vården, som också har lett till längre väntetider för strålterapi. För att bidra till att vända den utvecklingen har Cancerfonden beslutat att göra en specialsatsning på fellowships inom strålbehandlingsforskning detta år.

– Strålterapi är en hörnsten inom cancersjukvården, men forskningsmiljöerna är för få i Sverige vilket har lett till att vi har svårt att säkra utvecklingen av kompetens för både forskning och behandling inom detta område. Det är därför glädjande att i år kunna stödja fem forskare som söker ny kunskap för strålterapi, säger Klas Kärre.

Cancerfondens forskartjänster 2021

Förutom tjänsterna inom strålningsforskning finansierar Cancerfonden flera olika tjänster för forskare inom olika fält av cancerforskningen. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och tack vare tjänsterna kan de fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till tre cancerforskare.

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. I år tilldelas tjänsten till en forskare.

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. Tjänsterna tilldelas i år till fyra forskare.

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. Fyra forskare kommer tilldelas Junior Clinical Investigator Award.

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Detta år finansierar Cancerfonden 10 postdoktortjänster.

Fellowship för stråbehandlingsforskning är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på strålterapibehandling. Fem forskare får ta del av den satsningen.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre