Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Behandling efter trombos och lungemboli

Behandling efter trombos och lungemboli
Sedan närmare 70 år har behandling av venös trombos och lungemboli med heparin, sedan 25 år i form av lågmolekulärt heparin tillsammans med warfarin, varit standard. Nya orala, direktverkande antikoagulantia (NOAK) har successivt tillkommit under det senaste årtiondet. De används nu i behandlingen av venös trombos i benen (DVT) och för lungemboli (LE). För många patienter är NOAK säkrare, enklare och lika effektiva som warfarin. För närvarande finns tre NOAK godkända för behandling och ytterligare ett par beräknas bli registrerade inom de närmaste åren. De har vissa likheter gemensamt men också olikheter och begränsningar vilket man måste ta hänsyn till1. Acetylsalicylsyra (ASA) i låg dos (75 mg) har visat en viss förbyggande effekt mot venös tromboemboli (VTE), men effekten är sämre än för antikoagulantia (AK) och mindre utprövad2. Att kombinera ASA med ett AK kan hypotetiskt låta tilltalande för patienter med trombos eller trombostillväxt, trots ”optimal” AK behandling. Kombinationen ökar emellertid risken för blödning signifikant och någon positiv effekt av denna kombination finns ännu inte visad vid VTE.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi

Kommentar angående tidigare artikel

Venös trombos vid cancer – Ny kunskap och kliniska dilemman