Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Venös trombos vid cancer – Ny kunskap och kliniska dilemman

VÄLKOMMEN TILL EN DIREKTSÄND WEBBFÖRELÄSNING

Torsdag 30 september 2021, kl 17.00-18.00

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom. Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa. På webbföreläsningen diskuteras aktuell kunskap från studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor.

För mer information och anmälan klicka här

eller scanna

Liknande poster

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Läs mer...

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Läs mer...

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Läs mer...