Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Camilla Häger tog fram den första versionen av Barnonkologihandboken som ett förbättringsarbete när hon utbildade sig till kontaktsjuksköterska. Nu har boken omarbetats till sju olika versioner för att användas i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.

Syftet med barnonkologihandboken är att bidra till en optimal vård av barn med en cancersjukdom. Den riktar sig främst till sjuksköterskor men kan också fungera som ett stöd för läkare, barnsköterskor och andra personalkategorier

— När jag skulle bestämma vad mitt förbättringsarbete skulle handla om frågade jag föräldrarna vad de upplevde för problem och brister i vården, vad som kunde förbättras. De pekade på kompetensen hos personalen, att kunskapsnivån var ojämn och att det var sårbart när vi onkologansvariga inte var på plats, säger Camilla Häger, specialistsjuksköterska inom barncancervård Barnkliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Utifrån den feedbacken utarbetades en handbok i barnonkologi som nu arbetats om och blivit till sju olika versioner. Handboken täcker områden som handläggning vid misstanke om cancersjukdom, fortsatt utredning och behandling, rutiner, effekter av behandling, biverkningar, omvårdnadsproblem samt lokala rutiner utifrån hur man arbetar inom barncancervården på dem olika sjukhusen.

Det är många som varit delaktiga i arbetet med att ta fram böckerna, läkare, sjuksköterskor, apotekare samt personal från samarbetande verksamheter. Alla experter inom sitt område.

— Boken ska fungera som ett hjälpmedel och vara som ett uppslagsverk, den ska på ett enkelt och praktiskt sätt underlätta för personalen som jobbar med vård av barn med cancer. Man ska snabbt kunna hitta rutiner och riktlinjer i boken, säger Camilla Häger.

Går att läsa digitalt eller beställa ett tryckt exemplar

Handboken finns nu i sju versioner en för varje sjukhus och finns både att ladda ner digitalt och beställa genom Marknadsplatsen, Västra Götalandsregionen. För att kunna beställa tryckta exemplar till självkostnadspris måste man antingen vara anställd i Västra Götalandsregionen eller ansöka om att bli extern kund på Marknadsplatsen genom att kontakta Sisjödepån.

Fortsatt utveckling av boken

— Framöver kommer vi göra en utvärdering av bokens användning genom att skicka ut en enkät till personalen för att få deras synpunkter på boken, hur den används och vilken nytta de har av den i det dagliga arbetet. Därefter kommer vi uppdatera boken. Boken ska vara ett levande dokument som vi uppdaterar regelbundet avslutar Camilla Häger.

Läs och beställ Barnonkologihandboken

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Läs mer...

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Läs mer...

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Läs mer...