ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier

På nyligen avslutade American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2022 Annual Meeting handlade inte mindre än elva presentationer om Tumor Treating Fields. En av de mer uppmärksammade var en analys av prediktiva biomarkörer för överlevnad hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Därutöver presenterades pre-klinisk forskning som visar potentialen för förbättrad tumörkontroll när TTFields används med PULSAR vid glioblastom, PARP-hämmare vid ovarialcancer respektive PI3K-hämmare vid icke-småcellig lungcancer, GBM och ovarialcancer.

Se länkar till abstracts nedan eller i International Journal of Radiation Oncology•Biology•Physics ASTRO Annual Meeting Proceedings.

Läs hela releasen på engelska