Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier 

På nyligen avslutade ASTRO 2022 Annual Meeting handlade inte mindre än elva presentationer om Tumor Treating Fields 

En av de mer uppmärksammade var en analys av prediktiva biomarkörer för överlevnad hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Därutöver presenterades pre-klinisk forskning som visar potentialen för förbättrad tumörkontroll när TTFields används med PULSAR vid glioblastom, PARP-hämmare vid ovarialcancer respektive PI3K-hämmare vid icke-småcellig lungcancer, GBM och ovarialcancer.  

– Våra data på GBM, äggstockscancer och icke-småcellig lungcancer visar effekterna av Tumor Treating Fields i några av de mest svårbehandlade solida tumörformerna, säger Frank Leonard som leder Novocures amerikanska CNS Cancer Franchise.  

Följande studier presenterades på American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2022 Annual Meeting: 

Kliniska studier
(2149) Chemoradiation treatment with or without concurrent Tumor-Treating Fields (TTFields) in patients with newly diagnosed glioblastoma (GBM). Försteförfattare och presentatör: Louis Cappelli. 

(2150) Molecular markers impacting survival in patients receiving concurrent chemoradiation and Tumor-Treating Fields (TTF) in patients with newly diagnosed glioblastoma: secondary analysis of SPARE trial. Försteförfattare och presentatör: Louis Cappelli.  

(2152) A propensity-matched study to evaluate PTEN and TP53 mutations as predictive biomarkers of survival in newly diagnosed IDH-wildtype glioblastoma after Tumor Treating Fields. Försteförfattare och presentatör: James S. Cordova.  

Pre-kliniska studier
(2154) Tumor Treating Fields (TTFields) enhance the efficacy of temozolomide and lomustine in glioblastoma cell lines. Försteförfattare: Hila Fishman. Presentatör: Moshe Giladi.  

(3164) Enhancing cancer cell membrane permeability by application of Tumor Treating Fields (TTFields). Försteförfattare: Bella Koltun. Presentatör: Moshe Giladi.  

(3165) Tumor Treating Fields (TTFields) delivery to macrophages promotes a pro-inflammatory phenotype. Försteförfattare: Yiftah Barsheshet. Presentatör: Moshe Giladi.  

(3169) Preclinical evaluation of Tumor Treating Fields Combined with Personalized Ultra-Fractionated Stereotactic Adaptive Radiotherapy (PULSAR). Försteförfattare: N.K. Karanam. Presentatör: Michael D. Story.  

(2618) Tumor Treating Fields (TTFields) concomitant with PARP inhibitors for treatment of ovarian cancer cell lines. Försteförfattare: Antonia Martinez-Conde. Presentatör: Moshe Giladi.  

(2619) PI3K Inhibition sensitized cancerous cells to Tumor Treating Fields (TTFields). Försteförfattare: Anat Klein-Goldberg. Presentatör: Moshe Giladi.  

Dosfördelningssimuleringar
(3300) Examining array layouts for targeting a single lung with TTFields. Försteförfattare och presentatör: Ariel Naveh.  

(3233) Sensitivity of TTFields dose distribution in the lungs to the deviations in array placement. Försteförfattare och presentatör: Ariel Naveh.  

Liknande poster

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer

Tumor Treating Fields prövas vid behandling av hjärnmetastaser vid lungcancer

Tumor Treating Fields prövas vid bukspottkörtelcancer – nu är fas III-studien PANOVA-3 fullrekryterad