Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO 2015

Lovande fynd med PD1-antikroppar rapporterades också från svårbehandlade tumörtyper som huvud/ hals-cancer och lever-cancer. DNA-reparationsförmåga, mutationsmängd och bcateninsignalering rapporterades som nya biomarkörkandidater för att förbättra urval av patienter för immunterapibehandlingar. En positiv fas III studie i bröstcancer med CDK4/6 hämmare bekräftade cellcykel-proteiner som”drug-targets”. Diskussionerna om kostnadseffektivitet av nya läkemedel intensifieras och hördes i år också på plenar-sessionen.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Ny markör förutsäger nytta av strålbehandling vid tidig bröstcancer

Ett flertal studier med Enertu och Imfinzi rapporterade på ASCO