Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO 2015

Lovande fynd med PD1-antikroppar rapporterades också från svårbehandlade tumörtyper som huvud/ hals-cancer och lever-cancer. DNA-reparationsförmåga, mutationsmängd och bcateninsignalering rapporterades som nya biomarkörkandidater för att förbättra urval av patienter för immunterapibehandlingar. En positiv fas III studie i bröstcancer med CDK4/6 hämmare bekräftade cellcykel-proteiner som”drug-targets”. Diskussionerna om kostnadseffektivitet av nya läkemedel intensifieras och hördes i år också på plenar-sessionen.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Läs mer...

Ny markör förutsäger nytta av strålbehandling vid tidig bröstcancer

Läs mer...

Ett flertal studier med Enertu och Imfinzi rapporterade på ASCO

Läs mer...