Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Årets cancerforskare utnämnd – prisas för forskning om spridd prostatacancer

Umeåforskaren Maréne Landström är årets cancerforskare. Hon utses av Cancerfondens forskningsnämnd för sin upptäckt av specialiserade antikroppar som kan förhindra att prostatacancer sprider sig.

Juryns motivering lyder: Professor Maréne Landström vid Umeå universitet utses till årets cancerforskare 2024, för hennes excellenta grundforskning om molekylära mekanismer för hur cancer uppstår och sprider sig, och där resultaten visar på nya behandlingar för att minska risken för spridning.

— Jag är otrolig glad och hedrad över utmärkelsen och har nog inte fullt ut tagit till mig det än. Jag och min forskargrupp har fått resultat som tyder på att vi är på rätt väg mot att förhindra att prostatacancer sprider sig och den här utmärkelsen känns verkligen som ett erkännande på det jobb som vi lagt ner, säger Maréne Landström.

Hoppas på nytt läkemedel

Forskning kring att förhindra att cancer sprider sig är ett viktigt område för ökad överlevnad, då en spridd cancer ofta är mycket svårbehandlad. I sin forskning har Maréne Landström och hennes forskargrupp kunnat visa att cellerna i en prostatacancer använder sig av en specifik sorts signalkomponent för att styra hur aggressiv cancern är.  Ju aggressivare cancerceller, desto större är risken för att prostatacancern sprider sig. Genom den insikten har de tagit fram en specialiserad antikropp som fungerar som en stoppkloss då den förhindrar att den aggressiva signalkomponenten kan bildas. På så sätt kan antikroppen förhindra att en prostatacancer sprider sig.

Utifrån dessa resultat utvecklar de nu ett nytt läkemedel som Landström hoppas ska kunna hjälpa patienter med spridd prostatacancer och andra patienter med risk att utveckla annan typ av spridd cancer. Inom en snar framtid hoppas de kunna börja testa läkemedlet i kliniska studier, då patienter inom ramen för forskningen får ta del av läkemedlet.

— Med Årets cancerforskare vill vi lyfta fram några av de forskare som varje dag arbetar för att vi ska komma ett steg närmare visionen att besegra cancer. Maréne Landström har genom långt och envist arbete tagit sin forskning till en punkt där vi nu förhoppningsvis står inför ett nytt cancerläkemedel, säger Malin Sund, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd som utser Årets cancerforskare.

Priset delas ut i samband med den årliga tv-galan ”Sjung tillsammans mot cancer” som sänds i tv4 den 8:e januari klockan 20:00.

Om priset Årets cancerforskare

Utmärkelsen ”Årets cancerforskare” instiftades 2016 med syftet att lyfta fram cancerforskares kamp mot cancer i labbet, vid datorn eller i sjukvården. Det är Cancerfondens forskningsnämnd som utser pristagaren. Tidigare pristagare:

2023 – Professor Göran Jönsson

2022 – Professor Henrik Grönberg

2021 – Professor Anna Martling

2020 – Professor Sophia Zackrisson

2019 – Professor Ruth Palmer

2018 – Professor Fredrik Mertens

2017 – Professor Lena Claesson-Welsh

2016 – Professor Thomas Helleday

 

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre