Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Årets cancerforskare 2022: Svensk forskning för att upptäcka prostatacancer prisas

Professor tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2022. Priset delas ut i samband med den direktsända TV-galan Tillsammans mot cancer som sänds i TV4 den 10 januari. Henrik Grönbergs forskning har bidragit till att prostatacancer kan upptäckas tidigare.

Cancerfondens motivering lyder:

För världsledande forskning om prostatacancer. För metoder att upptäcka prostatacancer i tidigt stadium, men också för att undvika onödiga undersökningar, samt att identifiera de patienter som måste behandlas direkt. Allt detta bidrar till mer individanpassad behandling, ökad chans till bot och hög livskvalitet. 

– Jag känner mig stolt. Det här ett stort erkännande av min forskning genom åren. Det är en forskning som till stor del också möjliggjorts av Cancerfondens stöd, säger Henrik Grönberg.

Henrik Grönberg är överläkare och professor i cancerepidemiologi och delar sin tid mellan Karolinska Institutet och Capio S:t Görans Sjukhus. Sedan 1990-talet har han forskat om prostatacancer som är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av prostatacancer.

Genom Henrik Grönbergs forskning kan prostatacancer upptäckas tidigare och på ett mer träffsäkert sätt. Det är också i högre grad nu möjligt att identifiera vilken cancer som kräver behandling och vilken som det går att leva med utan problem.

Det är sjunde året som utmärkelsen ”Årets cancerforskare” delas ut i syfte att lyfta fram cancerforskares insatser för att besegra cancer. Priset delas ut av Cancerfondens forskningsnämnd. De tidigare forskarna som fått utmärkelsen är:

  • 2021 – Professor Anna Martling
  • 2020 – Professor Sophia Zackrisson
  • 2019 – Professor Ruth Palmer
  • 2018 – Professor Fredrik Mertens
  • 2017 – Professor Lena Claesson-Welsh
  • 2016 – Professor Thomas Helleday

För mer information om prostatacancer: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer  

För mer information om Cancerfondens tv-gala: ”Tillsammans mot cancer”: https://www.cancerfonden.se/tillsammansmotcancer   

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre