Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Ett samarbete har inletts inom strålbehandling mellan Akademiska sjukhuset och Mälarsjukhuset. Det innebär att läkare på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges till cancerpatienter från Sörmland, så kallad targetritning. På bilden syns Calin Radu, överläkare inom onkologi på Akademiska sjukhuset. Foto: Akademiska sjukhuset.

– Vi räknar med att bedöma tre patienter per dag på distans. Det handlar framför allt om patienter med cancer i prostata, hjärna (primära hjärntumörer, meningeom), lunga, tjock- och ändtarmscancer samt palliationer för att lindra olika symptom. Som universitetssjukhus är det positivt om vi kan avlasta andra sjukhus i Region Mellansverige. I detta fall kan läkare inom strålbehandlingen på Mälarsjukhuset fokusera på andra arbetsuppgifter, säger Calin Radu, överläkare inom onkologi på Akademiska sjukhuset.

Förutom förberedelser inför strålbehandling (targetritning) kommer läkare på Akademiska att vara tillgängliga för rådgivning via telefon/mail samt fungera som stödlinje för primärläkare i Eskilstuna som beslutar om targetdefinition ska ske via Akademiska sjukhuset.

Calin Radu beskriver targetritning som en relativt omfattande process. Ett utökat samarbete som detta menar han syftar till att förbättra patientflöden inom regionen. På sikt kan det även korta tider till start av strålbehandling samt leda till en mer jämlik vård.

Akademiska sjukhuset har även pågående diskussioner gällande olika samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

På strålbehandlingen vid Akademiska sjukhuset förbereds och behandlas cirka 100 patienter varje dag. Alla slags tumörsjukdomar strålbehandlas, både hos barn och vuxna. Varje patient har en individuellt anpassad behandling som pågår under varierande tid, allt ifrån ett tillfälle upp till sju veckor.

I personalgruppen ingår cancerläkare (onkologer), onkologisjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer och sjukhusfysiker arbetar tillsammans i ett nära samarbete.

Strålbehandling är antingen extern eller intern. Vid extern strålbehandling befinner sig strålkällan utanför patientens kropp. Vanligast är att strålningen utförs med hjälp av så kallade linjäracceleratorer, som producerar foton- och elektronstrålning. En annan variant av extern behandling är protonstrålning som ges vid Skandionkliniken i Uppsala. Vid intern strålbehandling, så kallad brachyterapi, placeras radioaktiva preparat inuti eller i direkt kontakt med det organ som ska behandlas.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen