Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ÄGGSTOCKSCANCER: Fyra åtgärder som kan rädda liv

Inför World Ovarian Cancer Day (världsäggstockscancerdagen), under våren 2020, publicerades en rapport om samhällskostnaderna för äggstockscancer. Nätverket mot gynekologisk cancer, en patientförening som bland annat sprider kunskap, driver på om förbättringar och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar, hade gett NordIQ Analytic i uppdrag att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna relaterade till äggstockscancer, utifrån bördan för hälso- och sjukvården, samt andra sektorer. Analyserna visade att år 2018 kostade äggstockscancer det svenska samhället minst 824 miljoner kronor.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Kraftsamling mot äggstockscancer: Rekordbelopp insamlat

Vanligare med äggstockscancer efter äggledarinflammation

Livsviktig donation till forskning om äggstockscancer