Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortsatt överlevnadsvinst hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer

Opdivo i kombination med Yervoy visar fortsatt överlevnadsvinst vid 42 månaders uppföljning hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer

  • Uppdaterade resultat från studien CheckMate -214 visar att mer än 50 procent av patienterna som behandlades med kombinationen Opdivo och Yervoy lever vid 42 månader, jämfört med 39 procent av patienterna som behandlades med sunitinib
  • Komplett respons fortsatt hög och varaktig, över 80 procent av patienterna som uppnått komplett respons hade fortsatt pågående respons
  • Resultaten representerar den längsta uppföljningen för onkologisk immunterapi som första linjens behandling av njurcellscancer.

Dessa resultat presenteras under en muntlig presentation (Abstract #609) på American Society of Clinical Oncology 2020 Genitourinary Cancers Symposium i San Francisco, lördagen den 15 februari.

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet från BMS den 15 februari 2020.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Läs mer...

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

Läs mer...

NT-rådet rekommenderar Opdivo som adjuvant behandling av patienter med muskelinvasiv urotelcellscancer med PD-L1 tumörcellsuttryck ≥1 % och hög risk för återfall efter radikal resektion

Läs mer...