Fortsatt överlevnadsvinst hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer

Opdivo i kombination med Yervoy visar fortsatt överlevnadsvinst vid 42 månaders uppföljning hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer

  • Uppdaterade resultat från studien CheckMate -214 visar att mer än 50 procent av patienterna som behandlades med kombinationen Opdivo och Yervoy lever vid 42 månader, jämfört med 39 procent av patienterna som behandlades med sunitinib
  • Komplett respons fortsatt hög och varaktig, över 80 procent av patienterna som uppnått komplett respons hade fortsatt pågående respons
  • Resultaten representerar den längsta uppföljningen för onkologisk immunterapi som första linjens behandling av njurcellscancer.

Dessa resultat presenteras under en muntlig presentation (Abstract #609) på American Society of Clinical Oncology 2020 Genitourinary Cancers Symposium i San Francisco, lördagen den 15 februari.

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet från BMS den 15 februari 2020.