Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

Datum & tid:

TISDAG 20 SEPTEMBER 17.30 – 19.00

Varmt välkommen att delta i detta webbinarium där fyra av Nordens ledande experter kommer dela sina erfarenheter kring nuvarande behandlingsalternativ för lokalt avancerad övre gastrointestinal (GI) cancer.

Under det senaste året har immunterapin gjort sitt intåg inom lokalt avancerad övre GI cancer. Vid detta webbinarium kommer kirurgen Jakob Hedberg, Akademiska sjukhuset, och onkologerna David Borg, Skånes Universitetssjukhus Lund, och Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital, dela med sig av sin expertis kring de olika behandlingsalternativ som nu finns för patienter med lokalt avancerad esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången. Pia Österlund, professor och onkolog vid Karolinska Institutet och Tampere University Hospital, kommer leda diskussionen kring kliniska frågeställningar ur ett multidisciplinärt perspektiv.

Agenda:

17:30    Welcome and Introduction

Pia Österlund

17:40    Current treatment options for locally advanced upper GI cancer

Jakob Hedberg and David Borg

18:00    Approved immunotherapy for the treatment of locally advanced adeno and squamous cell carcinoma in upper gastrointestinal cancer

Per Pfeiffer

18:20    Discussion and Q&A

All panel members

 

Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat. Mötet kommer hållas på engelska.

Mer information och anmälan

 

Varmt välkommen!

Alla vi på Bristol Myers Squibb som arbetar med onkologisk immunterapi

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Läs mer...

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC

Läs mer...

Caring for patients with metastatic TNBC: The nurse’s perspective

Läs mer...