Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första patienten opererad i MR-hybriden på Akademiska

Individualiserad strålterapi och avancerad teknik för kombinerad operation och bildvisning är signum för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset. För ett år sedan var sjukhuset först i Sveriges med MR-Linac. I förra veckan opererades den första patienten i den nya operationssalen med takhängd, rörlig MR-kamera, en så kallad MR-hybrid. Tekniken möjliggör mer precisa resultat vid operationer av bland annat hjärntumörer.

Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.

– Det känns oerhört skönt att vi nu kan börja operera patienter med denna toppmoderna teknik. MR-hybriden gör det möjligt att göra undersökningar under pågående operation genom att ta högupplösta bilder. Härmed minskar risken för att operationer måste göras om, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Våren 2019 levererades den sju ton tunga magneten till den takhängda MR-kameran. Tanken var att den skulle tas i drift redan i våras, men detta blev uppskjutet på grund av coronapandemin.

En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal (MR-OP). När kameran ska användas så flyttas MR-kameran in i operationssalen, via en räls i taket. Detta gör undersökningen mycket säker för patienten då man inte behöver flytta på operationsbordet som patienten ligger på. Tekniken kommer framförallt att användas vid operationer av hjärntumörer på barn, komplicerade hjärntumörer på vuxna, epilepsikirurgi och behandling av Parkinsons sjukdom.

Akademiska sjukhusets MR-hybrid är den andra i Norden. I Europa finns liknande utrustning endast på ett fåtal platser.

– Våra patienter är vinnare när Akademiska fortsätter att ligga i framkant med ny toppmodern utrustning som ger läkarna unika möjligheter att genomföra ingreppet. Vi erbjuder säkrare operationer av till exempel hjärntumörer med MR-hybriden då operation och bilddiagnostik sker på samma ställe och patienten inte behöver förflyttas under ingreppet, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, och fortsätter:

– Det är oerhört roligt att vi kan vara det andra sjukhuset i Norden att kunna erbjuda den här mycket avancerade lösningen som leder till att svårt sjuka patienter får ett bättre omhändertagande.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen