Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akademiska inför mer träffsäkra PET-kameror

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa nya, uppgraderade PET-kameror med 50-procentig ökad känslighet. Det innebär att man kan få fram bättre bilder snabbare för exempelvis cancerdiagnostik samtidigt som patienterna utsätts för mindre joniserande strålning.

Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.

– Antalet PET/CT-undersökningar ökar exponentiellt. 2019 gjordes cirka 6 000 PET-CT undersökningar på Akademiska sjukhuset jämfört med cirka 4700 året innan. För att öka kapaciteten investerar sjukhuset i en uppgradering av de fyra PET-CT kamerorna med en 5:e så kallad detektorring. Detta innebär att vi kan reducera stråldosen till patienterna och även förkorta undersökningstiden, säger Adel Shalabi, docent och verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset.

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum.
Foto : Staffan Claesson

Enligt Gunnar Antoni, professor och avdelningschef för PET Centrum, har diagnostik med PET på 30 år gått från exklusiv forskning till klinisk rutin.

– Förutom en 5:e detektorring får vi nu också ett system för korrigering av rörelser hos patienten vilket är viktigt både i kliniska undersökningar och i forskningsstudier, framhåller han.

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en kraftfull metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd. PET/CT-undersökningar görs främst för diagnostik, stadieindelning och en behandlingskontroll av olika cancersjukdomar men används också i stor utsträckning inom neurologi och kardiologi.

Akademiska sjukhuset satsar mycket på PET-diagnostik och har de senaste åren investerat i fyra moderna PET/CT-kameror. Projektering pågår för en utbyggnad av PET centrum med ny cyklotron och ett nytt radiokemilaboratorium för tillverkning av radioaktiva spårmolekyler som planeras att tas i drift i början på 2023.

Akademiska är centrum för PET-diagnostik inte bara inom Region Uppsala utan också för omgivande regioner med totalt cirka två miljoner invånare.

Liknande poster

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn

Läs mer...

Nytt centrum för läkemedel inom avancerad terapi etableras på Akademiska

Läs mer...

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi

Läs mer...