Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akademiska inför mer träffsäkra PET-kameror

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa nya, uppgraderade PET-kameror med 50-procentig ökad känslighet. Det innebär att man kan få fram bättre bilder snabbare för exempelvis cancerdiagnostik samtidigt som patienterna utsätts för mindre joniserande strålning.

Nya uppgraderade PET-kameror på Akademiska innebär ökad träffsäkerhet i diagnostik och att patienter utsätts för mindre joniserande strålning.

– Antalet PET/CT-undersökningar ökar exponentiellt. 2019 gjordes cirka 6 000 PET-CT undersökningar på Akademiska sjukhuset jämfört med cirka 4700 året innan. För att öka kapaciteten investerar sjukhuset i en uppgradering av de fyra PET-CT kamerorna med en 5:e så kallad detektorring. Detta innebär att vi kan reducera stråldosen till patienterna och även förkorta undersökningstiden, säger Adel Shalabi, docent och verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset.

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum.
Foto : Staffan Claesson

Enligt Gunnar Antoni, professor och avdelningschef för PET Centrum, har diagnostik med PET på 30 år gått från exklusiv forskning till klinisk rutin.

– Förutom en 5:e detektorring får vi nu också ett system för korrigering av rörelser hos patienten vilket är viktigt både i kliniska undersökningar och i forskningsstudier, framhåller han.

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en kraftfull metod för diagnostik av flera sjukdomstillstånd. PET/CT-undersökningar görs främst för diagnostik, stadieindelning och en behandlingskontroll av olika cancersjukdomar men används också i stor utsträckning inom neurologi och kardiologi.

Akademiska sjukhuset satsar mycket på PET-diagnostik och har de senaste åren investerat i fyra moderna PET/CT-kameror. Projektering pågår för en utbyggnad av PET centrum med ny cyklotron och ett nytt radiokemilaboratorium för tillverkning av radioaktiva spårmolekyler som planeras att tas i drift i början på 2023.

Akademiska är centrum för PET-diagnostik inte bara inom Region Uppsala utan också för omgivande regioner med totalt cirka två miljoner invånare.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen