State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Den 21 november  anordnas mötet State of the Art ( SOTA) Ovarialcancer i Stockholm på Hotel Scandic Continental, (mittemot Centralstationen), Stockholm. Mötet anordnas av Roche AB och vetenskaplig kommitté för mötet är Elisabeth Åvall Lundqvist, Linköpings universitet, Linköping och Pernilla Dahm-Kähler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelialovarial cancer. Deltagande vid symposiet är kostnadsfritt.

För mer information
kontakta Helena Thörngren,
helena.thorngren@roche.com

Program