State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer
Den 11 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer i Stockholm på Kapitel 8, Stockholm. Mötet anordnas av Roche AB och vetenskaplig
kommitté för mötet är Elisabeth Åvall Lundqvist, Linköpings universitet, Linköping och Pernilla Dahm-Kähler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Mer info och anmälan