Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer?

Medan huvudparten av all pankreascancer uppkommer hos patienter utan ärftlig belastning finns det en liten andel personer som inte har någon känd pankreassjukdom men som statistiskt sett har betydande riskfaktorer för att få cancer i bukspottkörteln. I första hand att det finns flera nära anhöriga med sjukdomen eller någon nära anhörig som insjuknat vid låg ålder eller att man påvisat en genetisk mutation där man vet att risken för pankreascancer är kraftigt förhöjd. Till detta kan sedan fogas andra riskfaktorer som ger en ökad risk för sjukdomen. Också cystiska pankreaslesioner kan uppmärksammas som en riskfaktor eftersom de definitivt har ett premalignt status. Deras naturalhistoria är ur vetenskaplig synvinkel betydligt bättre undersökt än vanlig pankreascancer, och det finns därför mer statistiska data att förhålla sig till samtidigt som det är en mycket stor kvantitativ grupp varför de diskuteras som ett särskilt kapitel.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Läs mer...

Makrofager en möjlig förklaring till könsskillnader vid pankreascancer

Läs mer...