Positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto för AML

AbbVie får positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

  • Det positiva CHMP-utlåtandet är baserat på data från studierna VIALE-A och M14-358, som utvärderade säkerhet och effekt för Venclyxto i kombination med hypometylerande läkemedel hos vuxna nydiagnosticerade AML-patienter som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi
  • Den utvidgade indikationen är den tredje i raden av positiva CHMP-utlåtanden och understryker den ökande nyttan av Venclyxto inom flera blodcancersjukdomar
  • AML är en svårbehandlad form av blodcancer och den vanligaste formen av akut leukemi i världen

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) givit ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med hypo-metylerande läkemedel för behandling av vuxna nydiagnostiserade AML-patienter, som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. Europeiska kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvåret 2021.