Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Venclyxto godkänt som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi

Venclyxto (venetoklax) är godkänt av EU-kommissionen som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

  • Venclyxto (venetoklax) i kombination med hypometylerande läkemedel är en ny behandling som godkänts av EU-kommissionen för nydiagnosticerade AML-patienter som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi1
  • Godkännandet är baserat på data från AbbVies kliniska prövningsprogram för Venclyxto, inklusive fas III-studien VIALE-A, i vilken AML-patienter som behandlades med Venclyxto i kombination med azacitidin visade förbättringar i total överlevnad (OS) jämfört med patienter som behandlades med placebo i kombination med azacitidin2
  • Godkännandet baseras också på resultat från fas Ib M14-358-studien som visade att patienter som behandlades med Venclyxto i kombination med azacitidin eller decitabin uppnådde remission i hög utsträckning3

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att EU-kommissionen har godkänt Venclyxto i kombination med hypometylerande läkemedel, azacitidin eller decitabin, för behandling av vuxna nydiagnostiserade AML-patienter, som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.1  Godkännandet gäller i alla 27 EU-länderna, liksom Island, Liechtenstein och Norge.

– EU-kommissionens godkännande av venetoklax kombinationsbehandling är ett viktigt framsteg inom AML och medför ett nytt behandlingsalternativ för personer som står inför vad som ofta är en förödande akut leukemidiagnos, säger Zack Pemberton-Whiteley, ordförande i Acute Leukemia Advocates Network.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Läs mer...

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...