Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Världsledande forskning om cancer i matstrupe och magsäck prisas

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet med Reuterskiölds pris, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.

Jesper Lagergren. Fotograf: Linda Åhman.

Jesper Lagergren är professor och överläkare i kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet samt King’s College London, School of Cancer and Pharmaceutical Sciences.

– Jesper Lagergrens upptäckter har haft stor betydelse för prevention, diagnostik och behandling av matstrups- och magsäckscancer. Hans forskning har bidragit till att öka överlevnaden för drabbade patienter, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Jag är mycket hedrad och glad för priset och för att vår forskning uppmärksammas. Min forskningsgrupp har som mål att bidra till att minska antalet döda i matstrups- eller magsäckscancer genom att påvisa orsaker och förebyggande åtgärder samt klarlägga kirurgiska faktorer som medför förbättrad överlevnad, säger Jesper Lagergren.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 40 000 kronor.

Om Reuterskiölds pris

Ernst Reuterskiölds fond, stiftad av apotekaren Ernst Reuterskiöld och hans maka Jenny Reuterskiöld, genom testamente 1904, överlämnad till Svenska Läkaresällskapet 1930, belönar ”värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi”.

 

Liknande poster

Svenska Läkaresällskapet belönar studie som visar att acetylsalicylsyra kan minska risken för levercancer