Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska Läkaresällskapet belönar studie som visar att acetylsalicylsyra kan minska risken för levercancer

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela Jonas F Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, Läkaresällskapets prestigefyllda Jubileumspris. Pristagaren belönas med 150 000 kr samt SLS sekelmedalj i silver.

Jonas F Ludvigson, belönas för studien som visar att patienter med kronisk virushepatit som behandlas med en låg dos av acetylsalicylsyra under lång tid får minskad risk för utveckling av levercancer samt ökad överlevnaden.

Jonas Ludvigsson Foto: Alexander Donka

Levercancer och risk för död i leversjukdom ökar snabbt i Europa och USA, och studien är den första omfattande nationella studien av sitt slag att uppvisa ett positivt resultat.

– Vi vill uppmärksamma och belöna studien för att den genom att använda epidemiologiska verktyg på ett imponerande sätt besvarar frågan om den kroniska inflammationens betydelse för cancerutveckling i levern, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning. Om vi kan öka patienters överlevnad med ett kostnadseffektivt läkemedel med acceptabel riskprofil är vinsterna stora för de över 250 miljoner människor som lever med kronisk virushepatit.

– Det är hedrande att studien uppmärksammas av Svenska Läkaresällskapet och belönas med Jubileumspriset, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Resultatet av vår studie ger hopp om att vi i framtiden ska kunna förhindra utvecklingen av levercancer hos patienter med kronisk virushepatit. Nästa steg är att genomföra randomiserade kliniska prövningar för att ytterligare utreda fördelarna med läkemedlet.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 8 november 2022.

Om studien

Studien genomfördes av svenska och amerikanska forskare med förstaförfattare Tracey Simon, MD, MPH, Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital. Forskarna analyserade data från 50 275 vuxna svenskar med kronisk virushepatit, en typ av leverinfektion som orsakas av hepatit B- eller C-virus. Dessa infektioner är den vanligaste riskfaktorn för levercancer. De patienter som behandlades med acetylsalicylsyra i låg dos (upp till 160 mg/dag) under en 10-årsperiod löpte 31 % lägre relativ risk att drabbas av levercancer. Effekten blev större ju längre tid behandlingen pågick. Risk för död i leversjukdom minskade med 27 % efter användande av acetylsalicylsyra under 10 års tid. Resultaten var oberoende av patientens kön, typ av hepatitvirus eller svårighetsgrad av leverinfektion. Användandet av acetylsalicylsyra innebar ingen ökad risk för inre blödningar som annars kan vara en följd av långsiktigt bruk.

Läs mer

Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality

Acetylsalicylsyra kopplat till minskad levercancerrisk

Liknande poster

Världsledande forskning om cancer i matstrupe och magsäck prisas