Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Värdet av cirkulerande tumörDNA (ctDNA)

Tid: 12.10–12.50

Värdet av cirkulerande tumörDNA (ctDNA) för patienter med bröstcancer
En föreläsning av Barbro Linderholm, Bröstonkolog Sahlgrenska

ctDNA kan kallas en ”liquid biopsy” som kan användas för att kvantifiera nivån av ctDNA och för att karakterisera sjukdomen med genexpressionsprofiler. Man kan alltså monitorera sjukdomen och till exempel identifiera recidiv tidigare än vad vi gör i klinisk rutin. Om detta gagnar patienterna är dock inte klarlagt.
Vid metastatisk bröstcancer där biologin ändras kontinuerligt finns förhoppningar att dessa förändringar ska kunna följas genom analys av ctDNA från plasma. Ett nyare användningsområde är att analysera ctDNA från liquor och kunna få mer detaljerad biologisk kartläggning av CNS metastaser.

Klicka här för mer information och anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer