Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU-kommissionen har godkänt Talzenna (talazoparib), en oral poly ADP-ribospolymerashämmare (PARP), i kombination med enzalutamid, för behandling av vuxna patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) där kemoterapi inte är kliniskt indicerat.

I och med detta godkännande är Talzenna nu den första och enda PARP-hämmaren som är godkänd i kombination med enzalutamid i EU för behandling av patienter med mCRPC, med eller utan genmutationer.

– Nya behandlingsalternativ behövs för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer då prognosen för dessa patienter generellt sett är dålig, säger Thomas Wahlgren, medicinsk chef onkologi, Pfizer Sverige. EU-kommissionens godkännande av talazoparib i kombination med enzalutamid innebär ett betydande framsteg för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, det mest avancerade och aggressiva stadiet av sjukdomen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer