Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Var som vanligt!”

”Var som vanligt!”
Cancerpatienter behöver stöd av familj och vänner. Men inget dalt eller tycka synd om. Omgivningens bemötande är viktigt.
– Uppträd som före sjukdomen, rekommenderar Eva-Maria Strömsholm, klasslärare, utvecklings psykolog, författare, före läsare och snart klar sjuk skötare.

För en cancerpatient är stöd och tröst från omgivningen viktigt. Särskilt viktigt är det från de som finns nära; familj, släkt, vänner och arbetskompisar. Många cancerpatienter är starka men också väldigt rädda och ensamma med sin sjukdom. Att hantera både sin sjukdom, vänner och bekanta är inte lätt. Alla runt om en patient klarar inte av ett cancerbesked. Inte ens de som står allra närmast. En del drar sig undan, tycker synd om eller vet helt enkelt inte hur de ska uppträda. Hur man vill bli bemött som cancerpatient är förstås individuellt. Någon vill prata om sin sjukdom och sina känslor, andra vill inte berätta. Människor runt omkring den sjuke måste förstå För en cancerpatient är stöd och hur hen vill ha det.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Nuets förnöjsamhet – teori som bygger på acceptans av livets oförutsägbarhet

Viktig kunskap om barn till föräldrar i specialiserad palliativ hemsjukvård

UTAN HOPP KAN VI INTE LEVA – vad betyder det vid pankreascancer