Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vanligt att utrikesfödda kvinnor undviker mammografi

Dubbelt så många utrikes födda kvinnor uteblir från sin mammografi, ofta på grund av språkliga hinder eller bristande information om varför det är viktigt att gå på undersökningen. För att minska ojämlikheterna inom screening och öka överlevnaden i bröstcancer krävs riktade insatser och ett långsiktigt arbete inom regionerna. Det visar Bröstcancerrapporten.

– Ett tidigt cancerbesked kan betyda skillnaden mellan liv och död. Det är inte rimligt att bakgrund och utbildningsnivå står i vägen för en mammografiundersökning, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Sedan screening infördes har överlevnaden i bröstcancer nära fördubblats bland de som regelbundet går på mammografi.

– Regionerna måste anpassa sina informationsinsatser så att alla får möjlighet att förstå varför de ska gå på mammografi. Det kommer rädda liv, säger Susanne Dieroff Hay.

Bröstcancerförbundet föreslår att alla regioner:

  • använder de rutiner för kallelse, påminnelser och information som Regionala Cancercentrum utvecklat
  • rekryterar hälsoguider för uppsökande informationsinsatser
  • implementerar kvalitetsregistret för mammografi för att säkerställa uppföljning och underlätta forskning

Ladda ner och läs Bröstcancerrapporten 2023.

Liknande poster

Kämpe för mammografins utveckling får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Bröstcancerförbundet utlyser anslag för forskningsprojekt och anslag för forskarmånader

Yvonne Brandberg får Bröstcancerförbundets utmärkelse 2022