Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet utlyser anslag för forskningsprojekt och anslag för forskarmånader

Bröstcancerförbundet meddelar att 2023 års utlysning för anslag till forskningsprojekt, samt anslag för forskarmånader ligger ute på förbundets webbplats.

Sista ansökningsdag för båda anslagsformerna är fredag 9 juni 2023.

Beslut meddelas den sökande senast fredag 13 oktober 2023.

I år har Bröstcancerförbundet budgeterat att dela ut totalt 15 MSEK.

Nytt för i år är att forskningsanslag söks via ett nylanserat system. Länk för registrering av personlig inloggning finns på vår webb. Anslag för forskarmånader söks i år fortsatt via ansökningsblankett som finns att ladda ner på vår webb.

Direktlänk till sidan för forskningsanslag

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/forskningsanslag/

Direktlänk till sidan för forskarmånader

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/ansokan-for-forskare/forskarmanader/

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Läs mer...

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Läs mer...