Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vandrar Kungsleden för cancerforskning

– Vi har två anhöriga som hastigt har gått bort till följd av cancer i bukspottkörteln, berättar Lina som sedan ett år planerat det här välgörenhetsprojektet.

– Jag kände mig så hjälplös som anhörig, men samtidigt drömde jag om att kunna göra något konkret. Jag åkte till Umeå och för att besöka forskaren Daniel Öhlund och hans forskargrupp, säger Lina.

Hon blev väl mottagen av forskargruppen och fick veta mer om deras forskning som syftar till att hitta ny, effektiv behandling mot cancer i bukspottkörteln. Lina började planera den 40 mil långa vandringen längs Kungsleden, för att samla in pengar till den här forskningen.

Hon har ordnat det så att alla pengar som kommer in går oavkortat via Cancerforskningsfonden i Norrland till forskargruppen.

Mycket hög dödlighet

– Vi är förstås väldigt glada och entusiastiska över detta initiativ, säger Daniel Öhlund. Pankreascancer är en tumörsjukdom med en mycket hög dödlighet, trots åtskilliga försök att testa nya cancerläkemedel. Behovet av nya och mer effektiva behandlingsmetoder är därför mycket stort för denna cancerform, och ytterligare forskningsresurser är därför viktiga. Detta initiativ är mycket välkommet och de insamlade pengarna kommer att kunna göra mycket nytta i våra forskningsprojekt.

Läs mer

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI