Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Varje år diagnostiseras cirka 22 000 personer i EU med gliom, en elakartad typ av hjärntumör. Överlevnadstiden efter diagnos kan vara så kort som 15 månader. Ett nytt konsortium som kombinerar expertis inom hjärntumörer, maskininlärning och datasäkerhet ska leta efter nya diagnostik- och behandlingsmetoder.

Wilfred de Graaf, Heights.ai, och Beatrice Melin, professor i onkologi.

Konsortiet består av Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus (Region Västerbotten), Heights.ai (Nederländerna) och PSE Data Security (Schweiz). Konsortiemedlemmarna undertecknade sitt samarbetsavtal den 28 december vid ett möte i Stockholm. Samarbetet kommer att utnyttja modeller för upptäckt av anomalier (som används för att hitta ”en nål i höstacken”) för att förbättra tidig upptäckt av gliom.

Illustration: Elin Brander.

– Vi har redan sett att de här modellerna kan vara framgångsrika i andra branscher, till exempel när det gäller att upptäcka penningtvätt i finansbranschen, säger Wilfred de Graaf, partner på Heights.ai.

Umeå universitet och Region Västerbotten har samlat in en unik uppsättning hälsodata och prover från 140 000 individer under de senaste 30 åren. Detta fungerar som en viktig byggsten för det nya samarbetet eftersom AI-modeller behöver datamängder av tillräcklig storlek och kvalitet.

– Vid Umeå universitet har vi en historia av att omsätta innovationer till kliniska tillämpningar. Här upptäcktes den Nobelprisbelönade CRISPR/CAS-metoden som nu är i kliniska prövningar vid vårt universitetssjukhus, säger Beatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet.

– Jag är glad över att få utveckla det här nya samarbetet med näringslivet. Jag är övertygad om att stimulering av innovationer mellan olika områden kommer att påskynda upptäckten av nya metoder för att upptäcka hjärntumörer.

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

2,4 miljoner kronor till barn-onkologisk forskning