Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Treatment in advanced ovarian cancer

Treatment in advanced ovarian cancer

Virtuellt utbildningsmöte: Torsdagen 28 januari 2021 kl. 15:30-16:50

Målgrupp : Till läkare med intresse för ovarialcancer

 

En föreläsning med Professor Jonathan Ledermann, Storbritannien och Professor Frederik Marmé, Tyskland.

Moderator för föreläsningen är Professor Elisabeth Åvall Lundqvist, Sverige.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer

Läs mer...