Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Treating advanced urothelial cancer in a changing environment

Tid:16.00-16.50

Merck och Pfizer har nöjet att bjuda in till webinar med Dr Petros Grivas, Seattle Cancer Care Alliance, USA.
Doktor Petros Grivas, MD. PhD, Seattle Cancer Alliance, har en lång erfarenhet av behandling av urotelial cancer. Dr Grivas är också prövare i stora internationella studier och delar i den här föreläsningen med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området med fokus på första linjens underhållsbehandling av avancerad urotelial cancer.
Moderator för mötet är överläkare Lennart Åström, Med Dr, ansvarig uroonkolog i Halland med lång erfarenhet av behandling av patienter med urotelial can

Mer information

Anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Nya data på Xevinapant på avancerad huvud-halscancer