Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tibsovo förbättrar EFS och total överlevnad vid obehandlad IDH1-muterad AML

Fas 3-data visar att TIBSOVO (ivosidenib) i kombination med azacitidin signifikant förbättrar händelsefri överlevnad och total överlevnad hos patienter med tidigare obehandlad IDH1-muterad akut myeloid leukemi. (hazard ratio [HR] = 0.33, 95% CI 0.16, 0.69, 1-sided P = 0.0011 (HR = 0.44 [95% CI 0.27, 0.73]; 1-sided P = 0.0005), med en median överlevnad på 24.0 månader i ivosidenib + azacitidine armen jämfört med 7.9 månader i placebo + azacitidine armen (kontroll).

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Nya insikter om fosterutvecklingsprogram som kan skydda mot leukemi