Tibsovo förbättrar EFS och total överlevnad vid obehandlad IDH1-muterad AML

Fas 3-data visar att TIBSOVO (ivosidenib) i kombination med azacitidin signifikant förbättrar händelsefri överlevnad och total överlevnad hos patienter med tidigare obehandlad IDH1-muterad akut myeloid leukemi. (hazard ratio [HR] = 0.33, 95% CI 0.16, 0.69, 1-sided P = 0.0011 (HR = 0.44 [95% CI 0.27, 0.73]; 1-sided P = 0.0005), med en median överlevnad på 24.0 månader i ivosidenib + azacitidine armen jämfört med 7.9 månader i placebo + azacitidine armen (kontroll).

Läs hela pressmeddelandet på engelska här