Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The role of PARP-inhibition in Prostate Cancer

The role of PARP-inhibition in Prostate Cancer

Virtuellt utbildningsmöte: Torsdagen 6 maj 2021 kl. 18:00-19:50
Målgrupp: Patologer samt vårdpersonal som arbetar med metastaserad prostatacancer

MSD och AstraZeneca bjuder in till en nordisk webbföreläsning om Prostatacancer. I programmet återfinns bland annat:

  • The role of HRRm in mCRPC
  • PARP-inhibitor in mCRPC
  • Precision Medicine in Prostate Cancer; where do we go from here?

En föreläsning med Elena Castro, onkolog vid Malaga University Hospital,
Investigator Responsible for Translational Research in Genitourinary Oncology och Andreas Stensvold, onkolog och ledare för Canceravdelningen Sykehuset Østfold

Moderator för föreläsningen är Jon Kindblom, onkolog vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Varmt välkomna!

 

Mer information och anmälan

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer