Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tepmetko ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Tepmetko (tepotinib) ingår i högkostnadsskyddet som ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) med mutationer som leder till så kallad METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Läs beslutet i sin helhet.

Liknande poster

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

Läs mer...