Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...

Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer

Läs mer...

Ny möjlighet till behandling för specifik typ av lungcancer

Läs mer...