Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Imfinzi plus kemoterapi rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Läs mer...

Enhertu rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Läs mer...

Lynparza i kombination med abirateron rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Läs mer...