Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu rekommenderas i EU vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer

Läs mer...

Lynparza rekommenderas i EU för adjuvant behandling av HER2-negativ tidig bröstcancer

Läs mer...

Fördjupade insikter om förvärvad läkemedelsresistens vid KRAS G12C-muterad cancer

Läs mer...