Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Ny möjlighet till behandling för specifik typ av lungcancer

Läs mer...

Banbrytande forskning om individanpassad precisionsmedicin för behandling av lungcancer

Läs mer...

Sjöbergpristagare ger nytt hopp till patienter med lungcancer

Läs mer...