Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso EU-godkänt för adjuvant behandling vid EGFR-muterad lungcancer i tidigt stadium

Tagrisso godkänt i EU för adjuvant behandling vid EGFR-muterad lungcancer i tidigt stadium

Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ADAURA där Tagrisso minskade risken för återfall med 80%.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...