Tagrisso EU-godkänt för adjuvant behandling vid EGFR-muterad lungcancer i tidigt stadium

Tagrisso godkänt i EU för adjuvant behandling vid EGFR-muterad lungcancer i tidigt stadium

Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ADAURA där Tagrisso minskade risken för återfall med 80%.

Läs hela pressmeddelandet här