Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tafinlar + Mekinist visar långvarig effekt hos melanompatienter

Novartis meddelar Fas3 data från COMBI-AD studien som nyligen publicerats i The New England Journal of Medicine. Studien visar att mer än hälften av patienterna med borttagna stage III BRAF V600-mutated melanoma som behandlats med Tafinlar® (dabrafenib) + Mekinist® (trametinib)  levde utan återfall efter fem år.

Läs hela pressreleasen på engelska

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Fas III-studien NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer

Långsinta mördarceller kan öka överlevnaden i hudcancer