Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?

Tid 1200 – 1300

Det händer mycket inom cancervården inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Samtidigt visar färska siffror från Regionala cancercentrum (RCC) som har regeringens uppdrag att bidra till en mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård att antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 procent under perioden januari–oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

Deltar i samtalet gör:
Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan. SKR, professor hematologi, Uppsala Universitet
Marie Morell (M), ordförande för Sjukvårdsdelegationen SKR, Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
Calle Waller, Vårdpolitisk talesperson på Prostatacancerförbundet
Mef Nilbert, professor i onkologi, Lunds universitet. Forskningsdirektör Danish Cancer Society Research Center
Anders Blanck, vd Lif

Mer information och anmälan

Liknande poster

Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige

Stor EU-satsning på AI inom cancer

Samhällsaktör och tung remissinstans