Stor EU-satsning på AI inom cancer

I EU-projektet EUCAIM ska bilder från 90 000 cancerpatienter samlas och en plattform skapas för att träna AI-verktyg. Om fyra år är målet att omkring femtio nya verktyg ska vara redo för användning i vården. Men frågor om patientintegritet och ekonomi behöver lösas för att projektet ska nå hela vägen.

Läs mer här.