Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stor EU-satsning på AI inom cancer

I EU-projektet EUCAIM ska bilder från 90 000 cancerpatienter samlas och en plattform skapas för att träna AI-verktyg. Om fyra år är målet att omkring femtio nya verktyg ska vara redo för användning i vården. Men frågor om patientintegritet och ekonomi behöver lösas för att projektet ska nå hela vägen.

Läs mer här.

Liknande poster

Ny rapport visar vägen framåt för precisionsmedicin i Sverige

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Fler fall av bröstcancer kan hittas med hjälp av AI

Läs mer...