Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svensk modell för prostatacancertestning ska provas i andra länder

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män. Nu startar ett europeiskt projekt, där Skånes universitetssjukhus ingår, för att hitta det effektivaste sättet att ställa en tidig diagnos.

Anders Bjartell, överläkare och professor inom urologi.

– Vi vet att en tidig diagnos räddar liv, säger Anders Bjartell, överläkare och professor inom urologi.

Det europeiska projektet PRAISE-U samlar organisationer från tolv länder inom EU, med syfte att utveckla ett kostnadseffektivt system för tidig prostatacancertestning och diagnos. Målet är att minska risken för sjuklighet och dödlighet – samtidigt som man hoppas kunna minska risken för överdiagnostik och överbehandling.

Från Sverige deltar Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. En del av projektet går ut på att testa en svensk modell för organiserad prostatacancertestning, som bland annat används i Region Skåne och Västra Götalandsregionen, som pilotmodell i några av de andra europeiska länderna. Modellen, som förkortas OPT, har utvecklats av bland andra Thomas Jiborn, överläkare på Skånes universitetssjukhus och chef för Prostatacancercentrum Skåne.

– Det är väldigt glädjande att vi får vara med och dela med oss av erfarenheterna kring det system vi själva tagit fram, säger Thomas Jiborn.

Inte all prostatacancer behöver behandlas

Organiserad prostatacancertestning innebär kortfattat att alla män i åldrarna 50 till 74 år får information hemskickad om fördelarna och nackdelarna med att testa sig för prostatacancer, ett så kallat PSA-prov. De män som önskar får därefter lämna ett prov, och beroende på resultat kommer männen att erbjudas nytt prov inom två eller sex år. Visar provet ett förhöjt värde leder det till magnetkameraundersökning och därefter till urologbesök och biopsi, om det finns misstanke om cancer.

– Vi vet att tidig diagnostik räddar liv och vi har i tidigare studier visat att det är viktigt att testa sig redan i 40-50-årsåldern. Samtidigt är det inte all prostatacancer som behöver behandlas, och syftet med OPT är att minska risken för överbehandling, säger Anders Bjartell, som tillsammans med Thomas Jiborn samt Max Alterbeck, specialistläkare inom urologi på Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet, är Region Skånes representanter i projektet.

Pågår i tre år

Det europeiska projektet ska pågå i tre år och tanken är att länder som Irland, Spanien och Tjeckien ska undersöka om de kan införa en liknande modell i sina länder.

– Det är inte säkert att vår modell är helt tillämpbar i andra länder. Självklart påverkas det av tillgång till resurser i form av personal och tillgång till medicinsk utrustning. Men förhoppningen är att vi med vår svenska modell kan förbättra prostatacancervården för fler europeiska patienter, säger Anders Bjartell.

Fakta/ PRAISE-U

  • PRAISE-U står för Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union, och är ett så kallat EU4Health-program.
  • Projektet kommer att pågå i tre år. 25 organisationer och institutioner från 12 EU-länder är med.
  • PRAISE-U är multidisciplinärt, vilket betyder att man samlar kompetenser inom olika medicinska områden.
  • Läs mer om projektet här: PRAISE-U – Uroweb

Liknande poster

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn