Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

Nu avslutas det senaste steget i uppgraderingen av ultraljudsverksamheten på Skånes universitetssjukhus. Med utökade lokaler i Lund, ny utrustning och utbildning av personal är köerna till ultraljud därmed i princip borta.

Adil Adlouni, sonograf, arbetar tillsammans med Anders Nilsson, överläkare, på ultraljudsenheten på Skånes universitetssjukhus i Lund där antalet ultraljudslabb nu fördubblats.

– Ultraljudsundersökningar används inom många olika områden och vi behöver ha kapacitet att möta behoven både när det gäller enklare undersökningar och undersökningar som görs inom den högspecialiserade vården. Det har vi nu tack vare den här satsningen, säger Maja Ekman, biträdande överläkare inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus och metodansvarig för ultraljudsverksamheten på sjukhuset.

Maja Ekman, biträdande överläkare inom Bild och funktion och metodansvarig för ultraljudsverksamheten.

Medicinskt ultraljud används både i den akuta och planerade vården och är en vanlig undersökning vid till exempel misstänkt gallsten eller olika tumördiagnoser. Ultraljud används också i hög utsträckning som hjälpmedel för att ta riktade vävnadsprov från till exempel organ i buken eller för att lägga in drän till djupa infektionshärdar.

Satsning i flera steg

Satsningen på att uppgradera ultraljudsverksamheten i Lund och Malmö inleddes 2020 då väntetiderna var långa.

– Patienter som vi skulle ha undersökt inom fyra veckor fick ibland vänta i flera månader, säger Anders Nilsson, överläkare och lokalt ansvarig för ultraljud inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus i Lund.

  • För att öka tillgängligheten gjordes en satsning i flera steg:
  • Riktade insatser för att korta köerna genomfördes med bland annat extra undersökningstider på helger.
  • Nya ultraljudsmaskiner köptes in till enheterna i Malmö, Lund och Trelleborg.
  • Medarbetare utbildades, till exempel specialistutbildades fler röntgensjuksköterskor i medicinskt ultraljud till så kallade sonografer.
  • En process inleddes på Skånes universitetssjukhus i Lund för att ge ultraljudsenheten större lokaler.

Förra veckan invigdes de nya lokalerna och i Lund har kapaciteten nu fördubblats.

– Tidigare kunde vi undersöka cirka 30 patienter per dag, nu kan vi undersöka 60 patienter, säger Anders Nilsson.

Förbättrad tillgänglighet

Satsningen innebär en kraftigt förbättrad tillgänglighet för patienterna.

– Invigningen i Lund är det sista steget i det här arbetet och innebär att köerna till ultraljud på Skånes universitetssjukhus nu i princip är borta. Förutsättningarna för att det ska förbli så är dessutom mycket goda. Den ökade kapaciteten och kompetensen öppnar även för nya patientgrupper och vi kommer i vissa fall att kunna avlasta både CT- och MR-verksamheterna (skiktröntgen och undersökning i magnetkamera), säger Maja Ekman.

Liknande poster

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Läs mer...

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus

Läs mer...

Miljoner till forskning om personcentrerat stöd vid stamcellstransplantationer

Läs mer...