Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till
ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom
27 – 29 januari 2021 i Stockholm

För mer info och anmälan

Liknande poster

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Sämre överlevnad hos gliompatienter som använder antidepressiva läkemedel

Upptäckt av gener bakom hjärntumör