Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sprint Bioscience rapporterar nya AML-målproteiner i pågående samarbete

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget i sitt samarbete med docent Julian Walfridsson har identifierat flera nya målproteiner för behandling av akut myeloid leukemi (AML). Dessa målproteiner utgör startpunkter för nya läkemedelsprogram som kan utvecklas vidare med bolagets fragmentbaserade läkemedelsplattform (FBDD).

På mycket kort tid har metoden som tillämpas i samarbetet validerats i och med att de första nya målproteinerna har bekräftats i cellulära modeller av AML. Dessutom, genom att eliminera målproteiner med potentiella säkerhetsrisker tidigt i processen, kan samarbetet leverera läkemedelsprogram med bättre säkerhetsprofil.

Möjligheten att vidareutveckla programmen med hjälp av Sprint Biosciences FBDD-plattform kommer att utvärderas innan de införlivas i Sprint Biosciences pipeline.

”Dessa tidiga framgångar ger stöd för vår metodik och är nu etablerat som ett pålitligt verktyg för att identifiera nya målproteiner. Vi förväntar oss att generera en mängd nya målproteiner för AML. Samarbetet kan även utökas till andra typer av cancer. Detta ger oss möjlighet att starta läkemedelsprogram som har potential att bli first-in-class, och tillför extra värde genom att utvärdera både säkerhet och effekt i ett tidigt skede, säger Jessica Martinsson, COO för Sprint Bioscience.

Samarbetet syftar till att identifiera nya målproteiner för AML-behandlingar och bygger på en innovativ kombination av bioinformatik, CRISPR-screening och säkerhetsutvärdering.

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Nya insikter om fosterutvecklingsprogram som kan skydda mot leukemi