Spännande nya data för Enhertu

Enhertu förbättrade både preogressionsfri- och total överlevnad i DESTINY-Breast04-studien hos patienter med HER2-positiv metastaserande bröstcancer.

Läs hela pressreleasen